JAČANJE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH KAPACITETA TVRTKE
BOARD GUARDIAN D.O.O.

Na dan 01.10.2017. godine tvrtka Board Guardian d.o.o. započela je s provedbom projekta:
Jačanje tehničko-tehnoloških kapaciteta tvrtke Board Guardian d.o.o.
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:
Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:
Povećanje razvojnog potencijala i rasta produktivnosti tvrtke Board Guardian d.o.o. kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Osnovni podaci o projektu:

Očekivani rezultati provedbe:

SAŽETAK:
Ovaj projekt se provodi u skladu sa Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna konkurentnost“, investicijskim prioritetom 3d, specifičnim ciljem 3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“ Tvrtka Board Guardian d.o.o jačati će tehničkotehnološke kapacitete nabavkom novih strojeva i opreme u svrhu jačanja konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu.
Projektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, a povećanjem konkurentnosti projekt će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:
Damir Ruljančić ; +385 1 618 3837 ; damir@boardguardian.hr; www.boardguardian.hr
za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Designed & Developed by