O polimernim kompozitima

Polimerni kompoziti su materijali današnjice i još više sutrašnjice jer zadovoljavaju pojedinačne i društvene potrebe u nizu područja i njihova primjena nezadrživo se širi diljem svijeta. Zahvaljujući svojim izuzetnim svojstvima ovi materijali sve više istiskuju klasične materijale u različitim primjenama, istodobno generirajući i nove, dosad nepoznate primjene.

Polimerni kompoziti relativno su mladi materijali, s čijom proizvodnjom se započelo krajem tridesetih godina prošlog stoljeća. Općenito, kompozitni materijali mogu se definirati kao materijali dobiveni spajanjem dvaju ili više materijala različitih svojstava. Cilj spajanja je dobivanje materijala sa svojstvima koja nema niti jedan materijal sam za sebe. Prije nekoliko desetljeća polimerni kompoziti bili su nedostupni kuriozitet, namijenjeni samo za svemirske i vojne programe. Danas su to sve dostupniji materijali i sve su brojniji proizvodi od tih materijala. Primjena polimera i polimernih kompozita stalno raste, a najčešće služe za izradu djelova vozila i strojeva, zrakoplova, plovila, helikoptera, automobila (oklop "Formule 1" i motocikla), opruga, ovjesa, vretena alatnih strojeva, za sportsku opremu: jarboli i jedrilice, daske za jedrenje, skije, okviri bicikla, palice za golf, streljački luk, ribički štap, zatim u medicini: vanjski fiksatori, proteze, pomagala za hodanje, a također i za vojnu opremu kao što su kacige i zaštitni prsluci, djelovi oružja i sl, a zadnjih godina i u području građevinarstva, visokogradnji, niskogradnji, posebno u gradnji novih i sanacijama već izvedenih konstrukcija.

Prednosti primjene ovih materijala svode se na uštede na ukupnoj masi proizvoda (posredno i na potrošnju goriva te ekološku prihvatljivost), ali na i performanse. Naime, u usporedbi s drugim materijalima polimerni kompoziti imaju malu težinu uz veliku čvrstoću (dijelovi napravljeni npr. od ugljičnih vlakana su oko 5 puta čvršći od onih napravljenih od čelika, a prema volumenu su i jeftiniji), stabilnost oblika, postojanost prema atmosferskim utjecajima, kemijsku postojanost, postojanost prema toplini, visoku dinamička otpornost, trajnost. U tom smislu, njihova primjena omogućava značajne uštede u troškovima investicijskog održavanja. Potencijalni kupci npr. zrakoplova nakon nekoliko tisuća sati leta, uz redovita održavanja, moraju jedino promijeniti motor. Nema hrđanja, a trup zrakoplova, tvrde stručnjaci, ima doživotnu garanciju. Na kraju, kompozitni materijali donose i uštede u smislu troškova proizvodnje, jer omogućavaju lakšu obradu, a samim tim i manju potrošnju energije.

Designed & Developed by