Zaštita okoliša

Naša proizvodnja energetski je učinkovita i ekološki odgovorna. Otpaci nisu značajni i odlažu se na propisan način, uzimajući u obzir vrstu nastalog otpada (papir, plastika, ostalo).
Objekt u kojem su smješteni naši proizvodni kapaciteti udovoljava svim tehničkim rješenjima za primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara.

Zaštita na radu provodi se primjenom standardnih sredstava u okviru važećih zakonskih propisa.
U cilju našeg doprinosa poboljšanju odnosa prema prirodnim resursima nastojimo:
- obrazovati zaposlenike tvrtke i razvijati ekološku svijesti o značaju zaštite okoliša;
- racionalno koristiti i zaštititi vodu, osobito od tvari opasnih za vodni okoliš;
- ispravno postupati s opasnim otpadom.

Designed & Developed by